Kunstforeningen Håndværkets Hus
 

Kunstforeningen Håndværkets Hus (KHS) fik på en stiftende generalforsamling den 30. november 2006 bred tilslutning til start fra mere end 35 medarbejdere i huset.


I dag har foreningen 40 medlemmer og bestyrelsen arbejder fortsat for at interessere flere for medlemskab.

Foreningens formål er at medvirke til at fremme medlemmernes interesse for kunst og kunsthåndværk ved:

At arrangere udstillinger i Håndværkets Hus af kunst
At afholde foredrag og arrangere besøg på udstillinger, værksteder m.v.
Samt at indkøbe kunst og kunsthåndværk og foretage en årlig bortlodning af disse blandt medlemmerne.

For opfyldelse af sidstnævnte formål foretager foreningens bestyrelse løbende indkøb  af kunstværker f.eks. omfattende:

Malerier
Grafik
Keramik
Skulpturer
Kunsthåndværk m.v.